Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


revolutionize (เรโฝะลยู-ฌะไนส) vt.
1. รอบ
2. หมุน, หมุนกลับ
3. พลิกแผ่นดิน, ปฏิวัติ, กบฏ, ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่, การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน