Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


revive (ริไฝฝ-) vt. vi.
1. ทำให้ฟิ้นขึ้น, การฟื้น, ฟื้นฟู, กลับฟื้นขึ้นมาอีก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน