Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


revisory adj.
1. พิจารณาแก้ไขใหม่, แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่, ดู revise ทวน
2. ใบปรู๊ฟที่แก้ใหม่, ร่างที่แก้ไขใหม่
3. ทวน, ฟื้น (วิชา)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน