Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


review (ริฝยู-) n. vt. vi.
1. พิจารณาดู, ตรวจ
2. การตรวจพล, การสวนสนาม
3. วิจารณ์, คำวิจารณ์, หนังสือพิมพ์วิจารณ์เหตุการณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน