Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reveal (ริฝิล-) vt.
1. เผย
2. (พระผู้เป็นเจ้า) แสดงอภินิหารให้แลเห็น
3. ปรากฏออกมา, แสดงออกมา, แสดงให้เห็น, อวด
4. เปิดหูเปิดตา, สิ่งที่เปิดตาให้เราเห็นความจริง, ความสว่าง
5. เรื่องประหลาด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน