Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


retrench (ริทเรนช-) vt. vi.
1. ตัดทอนรายจ่าย, ตัดทอน (ค่าใช้จ่าย, ข้าราชการ), ปลดออกเพื่อประหยัดรายจ่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน