Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


retrace (รีทเรซ-) vt.
1. ลากเส้นทับ, ซ้ำรอย, เดินกลับ
2. หวนรำลึก, สืบสาว, ย้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน