Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


retire (ริไทร-) vt. vi.
1. ปลด (ข้าราชการ), ออกจากราชการ
2. ให้ออกจากมหาวิทยาลัย
3. พัก (จากการงาน)
4. เข้านอน, เสด็จเข้าข้างใน, เสด็จขึ้น, ออกไปจากห้อง
5. ออกไปจากสนาม, ถอย
6. (ส่วนหลังของภาพ) จางไป
7. สละโลก, ซ่อนตัว, หดตัว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน