Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


resurrect (เรสะเรคท-) vt. vi.
1. ปลุก (ผี, ความหลัง, ธรรมเนียม) ขึ้นมาใหม่, ขุด (ศพ, เรื่อง) ขึ้นมาใหม่, การกลับเป็นขึ้นมาใหม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน