Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


restrainer (ริซทเรน-เออะ) n.
1. ยาผสมน้ำล้างรูปสำหรับถ่วงให้รูปขึ้นช้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน