Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


resplendent (ริซพเลน-เด็นท) adj.
1. อร่าม, สุกปลั่ง, รุ่งโรจน์, ช่วงโชติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน