Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


respectfully (ริซเพคท-ฟุลิ) adv.
1. ความนับถือ, ยำเกรง, ด้วยความยำเกรง, ด้วยความเคารพ, มีความเคารพ, เคารพ, ความเคารพ, นับถือ
2. ความเอาใจใส่
3. พาดพิง, ความเกี่ยวข้อง
4. ประการ, ข้อ, ส่วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน