Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


resident (เรส-อิเด็นท) n. adj.
1. อยู่ประจำ, ผู้อยู่ประจำ, ชาวเมือง, ผู้อาศัย
2. ผู้แทนผู้สำเร็จราชการที่อยู่ประจำรัฐในอารักขา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน