Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rescission (ริซีฉ-อัน) n.
1. ขีดฆ่า, ลบล้าง (คำสั่ง, มติ), กลับ, เลิกล้ม (กฎหมาย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน