Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


requisition (เรควิสีฌ-อัน) n. vt.
1. เกณฑ์, เรียกเอา, คำสั่งเกณฑ์ของ, คำสั่งให้ส่งเสบียงให้ทหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน