Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


require (ริคไวร-) vt.
1. ต้องการ, สิ่งต้องการ, เรียกร้อง
2. (พระราชบัญญัติ) บังคับ, กำหนด, ข้อกำหนด, บังคับให้ต้องใช้, จำเป็นต้อง, ความจำเป็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน