Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reprisal (รีพรีนท-, ริพไรส-แอ็ล) n.
1. การตอบแทน, การแก้แค้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน