Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reprieve (ริพรีฝ-) n. vt.
1. พักการประหาร (ผู้ร้ายฆ่าคน), การลดหย่อนผ่อนโทษจากประหารเป็นตลอดชีวิต
2. พักผ่อน, บรรเทา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน