Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


represented (เรพริเสน-ทิด) adj.
1. มีผู้แทน
2. มีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน, มีรูป, มีส่วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน