Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


repose (ริโพส-) n. vt. vi.
1. พักผ่อน
2. พิง, อิง, นอน
3. ลักษณะเย็นตา, ลักษณะสงบ, ความสงบ, สงบอยู่, ตั้งอยู่
4. จดจ่ออยู่, วาง(ใจ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน