Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reponsiveness (ริซพอน-ซิฝเน็ซ) n.
1. ขานรับ, คำรับ, รับ
2. ความรู้สึกตอบ, ผลตอบ, การตอบ, พูดตอบ, แสดงอาการตอบ
3. (หางเสือ) หันไปตาม (พวงมาลัย)
4. แสดงอาการไหวตัว, แสดงอาการรับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน