Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


renegade (เรน-อิเกด) n.
1. คนเปลี่ยนศาสนา, คนเปลี่ยนคณะ, คนทิ้งเพื่อน, คนทรยศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน