Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


renaissance n. adj.
1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาในทวีปยูโรประหว่างศตวรรษที่ ๑๔ ถึง ๑๖ แห่งคริสต์กาล, (สถาปัตยกรรม, นักเขียน) สมัยข้างบนนี้, การฟื้นฟูสิ่งใดๆ, ฟื้นฟู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน