Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


remnant (เรม-แน็นท) n.
1. เศษเล็กเศษน้อย, ส่วนที่เหลือเล็กน้อย, เดน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน