Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


remedial (ริมี-เดียล) adj.
1. ยา, เยียวยา, แก้ไข, รักษา, เครื่องแก้ความเสียหาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน