Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


religiously (ริลีจ-อัซลิ) adv.
1. ศาสนา, ธรรมะ, ลักธิ, เคร่งในศาสนา, เรื่องศาสนา
2. (ความระมัดระวัง) อย่างเคร่งครัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน