Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


relief (ริลีฟ-) n.
1. ความแตกต่างกันในระดับพื้นดิน, นูน, สิ่งจับตา, ความเด่น, ทำให้เด่น, ทำผิดแผกไป, ความผิดแผก, สิ่งที่ทำให้แผกไป
2. เปลื้อง, ปลดเปลื้อง
3. ปลดออกจากตำแหน่ง
4. ผ่อนผัน, ความบรรเทา, บรรเทา (ความเจ็บปวด)
5. ทำให้โล่งใจ, ความเบาใจ
6. พัก (นัยน์ตา), คลาย, แบ่งเบา (ความน่าเกลียด) ให้ค่อยยังชั่วขึ้น
7. สงเคราะห์, (เงิน, งาน) เพื่อบรรเทาทุกข์, ช่วยเหลือ, ช่วยรับ (น้ำหนัก)
8. เงินช่วยเหลือ
9. เปลี่ยนยาม
10. เปลี่ยนอารมณ์, เครื่องเปลี่ยนอารมณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน