Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rejoice (ริจอยซ-) vt. vi.
1. ดีใจ, ยินดี, รื่นเริง
2. มีวาสนา, เคราะห์ดีที่มี (บ้านอยู่ริมแม่น้ำ)มี (บุตรถึงสิบคน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน