Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reincarnate (รีอินคา-เน็ท) adj. vt.
1. สร้างใหม่
2. ดลบันดาลให้จุติใหม่, ชาติใหม่, การกลับชาติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน