Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rehetorically (ริทอ-ริแค็ลลิ) adv.
1. เกี่ยวกับศิลปะที่ว่านี้, ในเชิงโวหาร, เล่นสำนวน, มุ่งหมายเพื่อให้จับใจคนฟัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน