Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


rehash (รี-แฮ็ฌ) n. vt.
1. ปรุงใหม่, ยำใหม่, นำ (เหตุผล, โครงการ, เรื่องขันๆ) มาปรุงเสียใหม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน