Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


regulation size
1. ขนาด (เครื่องแต่งตัวทหาร) ตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน