Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


regimen (เรจ-อิเม็นท) n.
1. หลัก, กฎเกณฑ์, ข้อกำหนดการกิน การนอนการออกกำลังในการรักษาพยาบาลคนไข้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน