Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


regal (รี-แก็ล) adj.
1. เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์, อย่างเจ้า, ของเจ้า, ราช, สง่าผ่าเผย, หรูหรา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน