Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


refusal (ริฟยูส-แอ็ล) n.
1. คำปฏิเสธ, ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับสิทธิ, สิทธิเลือกซื้อหรือปฏิเสธ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน