Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


refreshingly (ริฟเรฌ-อิงลิ) adv.
1. ทำให้สดชื่น, เครื่องทำให้สดชื่น, เครื่องดื่ม
2. ทำให้พอใจ, เย็นตา, ทำให้ (ความทรงจำ) สดขึ้น
3. เติม, ก่อ (ไฟ) ให้ลุกดีขึ้น
4. อัด (แบตเตอรี่) ใหม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน