Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reflexion (ริฟเคล-ฌัน) n.
1. ทำให้ (แสง) สะท้อน
2. ส่องกลับ, (กระจก) ส่องให้เห็นเงา
3. นำ (ชื่อเสียง) มาสู่, สื่อ, ส่อให้เห็น, เป็นเงา, ภาพ, เงา
4. พูดถากถาง
5. คำนึง, รำพึง, ไตร่ตรอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน