Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


refinement (ริไฟน-เม็นท) n.
1. การทำให้สละสลวย, ความประณีต
2. ความเป็นผู้ดี
3. ความสำรวย
4. ความละเอียดลออ
5. เครื่องปะติดปะต่อให้ดีขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน