Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


refill (ริ-ฟิล) n. vt.
1. เติมใหม่
2. สิ่งสำหรับเติมใหม่ เช่น ไส้ดินสอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน