Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


refer (ริเฟอ-) vt. vi.
1. อ้างอิง, พาดพิง, เกี่ยวข้อง
2. แนะให้ไปหา, ไปหา
3. หลักฐานของผู้สมัครงาน เช่น รายชื่อนายจ้างคนก่อน ๆ, หลักฐานอ้างอิง, ค้น (พจนานุกรม, หลักฐาน), ถาม, พลิกดู
4. รายชื่อหนังสือที่บอกให้ไปดู, แจ้งให้ไปดูหน้าอื่นในหนังสือ
5. มอบ, เสนอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน