Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reeky (รีค-อิ) adj.
1. ควัน, ไอ, กลิ่น, กลิ่นเหม็น, มีควันกรุ่นๆ, มีกลิ่นตัว, ฟุ้ง(ไปด้วยน้ำหอม)
2. มีกลิ่น (เลือด), มีพิรุธ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน