Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reducer (ริดยูซ-เออะ) n.
1. เครื่องลด
2. น้ำยาสำหรับทำให้กระจกหรือฟิล์มถ่ายรูปบาง
3. ธาตุที่สำหรับแยกออกซิเจนออกจากวัตถุ, ตัวลดออกซิเจน = reducing agent

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน