Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reduce (ริดยูซ-) vt.
1. ย่อ, ลด, ภาพที่ลดส่วนลงมา, ทอน, ทด
2. สรุป, รวบรวม
3. เปลี่ยน (หลักลงเป็นการกระทำ)
4. ย่อย (หิน)
5. ลดความอ้วน
6. ลดออกซิเจน
7. หลอม (แร่)
8. ทำ (กระจกถ่ายรูป) ให้บางลง
9. ปราบ, บังคับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน