Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


red meat
1. เนื้อชนิดแดงคือ เนื้อวัว เนื้อแกะและเนื้อลูกแกะ ไม่ใช่เนื้อหมู เนื้อไก่เนื้อลูกวัวหรือปลา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน