Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


recriminative (ริครีม-อิเนทิฝ)
1. ตอบด้วยการกล่าวโทษแย้ง, กล่าวหาเป็นการตอบแทน, ฟ้องแย้ง, ด่ากัน, สาดน้ำรดกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน