Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


recover (ริคัฝ-เออะ) vt. vi.
1. กู้, เอากลับคืน, ได้กลับคืน, ชดเชย
2. แยก (ทองคำจากดิน)
3. พบใหม่
4. ไปถึง
5. กลับ (เห็น, มีความรู้สึกหิว) อย่างเดิม
6. ทรงตัวได้ใหม่
7. หาย (โรค, ตกใจ), ฟื้น
8. สำรวมสติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน