Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reconnaissance (ริคอน-นิแซ็นซ) n.
1. การสำรวจ, การลาดตระเวน, (การสำรวจ) ชั้นต้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน