Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


recommendatory (เรค็อมเมน-ดะโทริ) adj.
1. มอบ (วิญญาณถวายพระผู้เป็นเจ้า)
2. แนะนำ, ฝากฝัง
3. สนับสนุน, เชิดชู
4. เครื่องนำตัว, คุณสมบัติเชิดชู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน