Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


recluse (ริคลูซ-) n. adj.
1. สันโดษ, 2. มักอ่านว่า รี แปลว่าอีก ซ้อน ซ้ำ ใหม่ ต่อไป กลับคืน ทวน ย้อนจะใช้เติมคำหน้ากริยาใด ๆ ก็ได้, หญิงหรือชายที่ขังตัวเองอยู่ในกุฏิ, ผู้ที่อยู่สันโดษ, โดดเดี่ยว, ฤๅษี
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน