Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


reciprocity (เรซิพรอซ-อิทิ) n.
1. เป็นไปทั้งสองฝ่าย, ซึ่งกันและกัน, ทำนองเดียวกัน, การแลกเปลี่ยนกัน, แลกเปลี่ยประโยชน์กัน, หมูไปไก่มา, ยื่นหมูยื่นแมว, ตอบแทน
2. จำนวนเลขตรงกันข้าม เช่น ๕ กับ ๑/๕

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน